Dịch vụ nhận diện captcha tự động

Rẻ hơn tối thiểu 2 lần và nhanh hơn tới 30 lần so với các dịch vụ nhận diện thủ công

logo image captcha slide
Dịch vụ giải quyết captcha tốt nhất.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ phân giải hình ảnh xác thực tốt nhất trên thị trường với thời gian giải quyết nhanh nhất và được tối ưu hóa để đạt hiệu suất tối đa. Vì chúng tôi có thời gian giải quyết nhanh nhất, chúng tôi có giá tốt nhất và trên hết chúng tôi sẽ đảm nhận việc giải quyết bằng cách không sử dụng tài nguyên của máy bạn.
Ngừng lãng phí tài nguyên CPU của bạn!
Không còn lãng phí tài nguyên CPU của máy tính hoặc máy chủ của bạn. Không còn phải trả giá rất lớn để tự mình tổ chức chương trình giải quyết. Đến với chúng tôi, bạn sẽ có dịch vụ rẻ nhất trên thị trường và trên hết, chúng tôi sẽ lưu trữ mọi thứ và chúng tôi sẽ đảm bảo thời gian giải quyết thông qua api của chúng tôi vượt qua tất cả các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi.

Những ưu thế của chúng tôi

  • Chi phí dịch vụ siêu tiết kiệm
  • Chúng tôi không sử dụng con người trong quá trình nhận diện, do đó không trả chi phí nhân công, toàn bộ quá trình là hoàn toàn tự động.
  • Tương thích với mọi chương trình
  • OMOCaptcha hoạt động với API của các dịch vụ nhận diện captcha thủ công phổ biến. Để bắt đầu, chỉ cần nhập khóa trong phần mềm của bạn.
  • Không có bất kỳ rủi ro nào
  • Bạn chỉ phải thanh toán tiền cho captcha đã được nhận diện thành công. Độ chịu tải của máy chủ không ảnh hưởng đến giá của dịch vụ.

Bảng giá dịch vụ

Giá cho 1.000 Tỷ lệ thành công Tốc độ giải pháp
reCaptcha-v2
V 98%
clock 15s
$ 0.55 V 98%
clock 15s
reCaptcha-v2 Facebook
V 98%
clock 15s
$ 0.4 V 98%
clock 15s
reCAPTCHA-v3
V 99%
clock 5s
$ 0.55 V 99%
clock 5s
hCaptcha
V 99%
clock 10s
$ 0.6 V 99%
clock 10s
TikTok (Kéo thả - Web)
V 99%
clock 3s
$ 0.6 V 99%
clock 3s
TikTok (Chọn 2 đối tượng - Web)
V 99%
clock 3s
$ 0.6 V 99%
clock 3s
TikTok (Xoay đối tượng - Web)
V 99%
clock 3s
$ 0.6 V 99%
clock 3s
TikTok (Kéo thả - App)
V 99%
clock 3s
$ 0.6 V 99%
clock 3s
TikTok (Chọn 2 đối tượng - App)
V 99%
clock 3s
$ 0.6 V 99%
clock 3s
Shopee (Kéo thả - Web)
V 99%
clock 3s
$ 0.6 V 99%
clock 3s
ImageToText (All type supported)
V 99%
clock 0.5s
$ 0.3 V 99%
clock 0.5s
FunCaptcha Image
V 99%
clock 1s
$ 0.17 V 99%
clock 1s
FunCaptcha Token Hotmail
V 99%
clock 1s
$ 0.65 V 99%
clock 1s
FunCaptcha Token Twitter
V 99%
clock 1s
$ 0.65 V 99%
clock 1s
Zalo (Kéo thả - App)
V 99%
clock 1s
$ 0.6 V 99%
clock 1s
Nimo (Kéo thả - Web)
V 99%
clock 1s
$ 0.6 V 99%
clock 1s

Tại sao chúng tôi được tin tưởng

3 năm

Kinh nghiệm của chúng tôi về thị giác máy tính và học bằng máy móc

>10.000

Khách hàng từ nhiều quốc gia sử dụng các dịch vụ và phần mềm của chúng tôi mỗi ngày

Giá tốt nhất

Chúng tôi sẽ luôn đem lại dịch vụ giá tốt nhất trên thị trường để phục vụ khách hàng.